Adviesburo Kleine Vos

verzekeringen - hypotheken - pensioenen - onroerend goed

Home

Producten

Hypotheken

Maatschappijen

Downloads

 

Dienstenwijzer

Waar vindt u ons

Contact

Adviesburo Kleine Vos

 

Ringdijk 404

2983 GS Ridderkerk

 

tel: ††††† 0180-613511

fax: †††† 0180-615753

 

email:† adviesburo@kleinevos.nl

Dienstenwijzer

Dienstenwijzer (volledig)

De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven† aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan consumenten (klanten). In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze wettelijke verplichting.

Wie zijn wij?

Adviesburo Kleine Vos is een op 1 januari 1982 opgericht assurantiekantoor dat particulieren en bedrijven adviseert over financiŽle risicoís en bemiddelt bij het afsluiten van schade- en levensverzekeringen die bij de individuele cliŽnt passen. Ook hebben wij een vergunning voor andere financiŽle diensten zoals Hypothecair krediet,† spaarrekeningen en adviseren en/of orders ontvangen en doorgeven met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen.

Wat verwachten wij van u

1†† In elk geval dat u juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar bij schade gerechtigd is deze niet of niet geheel te vergoeden.

2†† Dat u wijzigingen m.b.t. persoonlijke omstandigheden en verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.

3†† Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

4 Indien u wijzigingen telefonisch aan ons doorgeeft verzoeken wij deze ook schriftelijk per post, per fax of e-mail aan ons te bevestigen.

Hoe worden wij beloond?

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiŽle instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.

Onze kwaliteit

Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12004117. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren over en bemiddelen bij financiŽle diensten.

Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24246288.

Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 20003770

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Dienstverleningsdocument

Get Adobe Reader